HCTP kiểu bao ảnh

Liên hệ

  • Cải thiện cơ lý của đất, làm tơi xốp đất, màu mỡ đồng thời cung cấp các dưỡng chất thiết yếu, giúp cây trồng tăng trưởng và phát triển tốt.
  • Sử dụng để bón lót và bón thúc cho cây trồng theo hướng dẫn trên bao bì hoặc kinh nghiệm thực tế của từng vùng.
  • Nguyên liệu chính: Phân từ gia cầm (gà, vịt…) hoặc động vật (trâu, bò, lợn…); thực vật trộn đều theo tỷ lệ rồi ủ bằng men vi sinh.

đã mua