HCTP dạng tưới

Liên hệ

  • Hữu cơ và các vi sinh vật: cố định nitơ, phân giải phospho khó tan, phân giải xenlulose… được chiết xuất từ: cá, tảo biển,…
  • Pha 01 lít với 200 lít nước sạch dùng tốt nhất là tưới đều, đẫm lên vùng tán cây che phủ, định kỳ tuần/lần.

đã mua