Dạng lỏng

Liên hệ

  • Hữu cơ và các vi sinh vật: cố định nitơ, phân giải phospho khó tan, phân giải xenlulose… được chiết xuất từ: cá, tảo biển,…
  • Pha 01 lít với 150 lít nước sạch dùng tốt nhất là phun đều, đẫm lên lá và thân cây, định kỳ tuần/lần.
Danh mục:

đã mua